Контакт-центр (044) 36 46 104, (067) 44 49 104
 
Контакт-центр (044) 36 46 104, (067) 44 49 104
08.01.2018 / 16:36
Як приєднатись до газових мереж
З 1 січня 2013 року в Україні введена нова модель взаємовідносин між газорозподільними підприємствами та замовниками при виконанні приєднання об’єктів замовників до газових мереж, було введено послуги стандартного та нестандартного приєднання.
Газотранспорні артерії Газотранспорні артерії ФОТО: ПАТ "Київоблгаз"

Доступ замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів здійснюється відповідно до «Кодексу газорозподільних систем» затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг №2494 від 30.09.2015р.          

Згідно «Кодексу газорозподільних систем» розрізняють два типи приєднання: стандартне та нестандартне.

Стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю до 16 куб.м/год. включно на відстань, що не перевищує 25 м для сільської і 10 м для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Нестандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю що перевищує 16 куб.м/год. на відстань, що  перевищує 25 м для сільської і 10 м для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

Калькулятор визначення розміру плати за приєднання, що є стандартним (вартість послуги Оператора ГРМ з приєдання об'єкта замовника)

 

як отримати послугу стандартного приєднання

1. Визначається тип приєднання. Для цього Ви звертаєтеся до  "Єдиного вікна" АТ "Київоблгаз",  де:

 - заповнюєте заяву на приєднання до газорозподільних мереж та опитувальний лист, де визначаєте виконавців проектних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, від чого залежить визначення типу приєднання та порядок здійснення приєднання.

- надаєте необхідні документи.

Перелік необхідних документів:

1) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки з визначенням її меж;

 2) копії документів замовника:

- які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

- які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);

- про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;

3) копія належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

2. Протягом 10-ти робочих днів ПАТ «Київоблгаз» визначає тип приєднання - стандартне. Визначає порядок здійснення приєднання. Повідомляє Вам телефоном / електронною поштою тип та порядок приєднання. 

  • Якщо Ви визначаєте АТ «Київоблгаз» виконавцем проектних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, то договір на приєднання, що є стандартним визначає строк виконання приєднання – три місяці з урахуванням вимог Кодексу та графіка оплати замовником за договором. (За домовленістю сторін в договорі на приєднання може бути визначений більший або менший строк виконання зазначених заходів). При цьому плата за приєднання, що визначається в договорі, має відповідати платі за приєднання, що є стандартним, яка встановлена НКРЕКП для такого типу приєднання.
  • Якщо Ви визначаєте одного ( або обох ) з виконавців проектних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання себе, то порядок приєднання буде відповідати  порядку приєднання об’єктів замовників до ГРМ АТ «Київоблгаз» ( нестандартне приєднання ).

3Ви приходите до "Єдиного вікна"  АТ "Київоблгаз" та отримуєте:

- дозвіл на приєднання,

- проект договору на приєднання, що є стандартним,

- проект технічних умов приєднання,

- відповідні рахунки щодо їх оплати ( ставка плати за стандартне приєднання встановлена НКРЕКП)

4. Ви підписуєте та надаєте АТ "Київоблгаз" договір на приєднання та технічні умови приєднання. Після чого здійснюєте оплату послуги з стандартного приєднання свого об’єкта.

5. Протягом трьох місяців ( або до дати вказаної в договорі, погодженої з Вами) АТ "Київоблгаз" згідно договору на приєднання виконує будівельно – монтажні роботи, роботи з прийняття в установленому законодавством порядку вузла обліку в експлуатацію та пуску газу на вузол обліку, але за умови укладання із замовником договору розподілу природного газу та договору про відповідальне зберігання вузла обліку та пломб на запірних пристроях.

6. Підписуються акти приймання-передачі послуг за договором про стандартне приєднання.

7. Ви повинні забезпечити будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газоспоживання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.

8. АТ «Київоблгаз» здійснює підключення Вашого об'єкта до ГРМ (фізичне з’єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) впродовж  десяти робочих днів у міській місцевості та п’ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості .

9. АТ «Київоблгаз» здійснює пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості після укладання договору розподілу природного газу та укладання договору постачання природного газу.

як отримати послугу нестандартного приєднання

підключення до газових мереж

довідка