Контакт-центр (044) 36 46 104, (067) 44 49 104
 
Контакт-центр (044) 36 46 104, (067) 44 49 104

Правила споживчого ринку газу

05.05.2016 / 16:19

Права та обов'язки споживача

На виконання Закону України "Про ринок природного газу" було розроблено та прийнято ряд нормативних актів, які регулюють відносини, що виникають між постачальниками та споживачами природного газу, а також їх взаємовідносини з операторами газорозподільної системи (операторами ГРМ). Основними з них є: 

Права та обов'язки споживача у відносинах з оператором ГРМ (облгазом):

Споживач має право:

 • на отримання цілодобового доступу до газорозподільної системи в межах величини приєднаної потужності його об’єкта та передачу належних споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з належним рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання ним вимог Договору розподілу природного газу (далі - Договір);
 • на перерахунок наданих послуг за Договором у разі недотримання Оператором ГРМ рівня якості та/або величини тиску природного газу, що передається на межі балансової належності об’єкта споживача;
 • вимагати від Оператора ГРМ письмову форму Договору, завірену печаткою Оператора ГРМ;
 • ініціювати перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;
 • звертатися до Оператора ГРМ зі скаргами та пропозиціями щодо виконання умов Договору;
 • на отримання компенсації у разі невідповідності якості природного газу параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;
 • інші права, передбачені Кодексом газорозподільних систем. 

Споживач зобов'язується:

 • здійснювати розрахунки в розмірі, строки та порядку, визначені Договором;
 • своєчасно повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні та/або позаштатної роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу);
 • не перешкоджати Оператору ГРМ у здійсненні заходів щодо вдосконалення обліку природного газу для точності виміру обсягів розподілу та споживання природного газу, у тому числі встановлення засобів дистанційної передачі даних, установлення дублюючих засобів вимірювальної техніки чи монтажу окремих закладних частин для можливості їх встановлення за рахунок Оператора ГРМ;
 • забезпечувати безперешкодний та безплатний доступ на власні об'єкти чи земельну ділянку представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску природного газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій, зокрема для: перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій; перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу; виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання тощо;
 • не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
 • забезпечити належну експлуатацію власних газових мереж відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та акта розмежування балансової належності й експлуатаційної відповідальності сторін;
 • дотримуватись інших вимог Кодексу газорозподільних систем.

Права та обов'язки споживача у відносинах з постачальником природного газу:

Споживач зобов'язується:

 • дотримуватись вимог Правилами постачання природного газу (далі Правила);
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: порушення строків оплати за договором на постачання природного газу; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу; перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником; відсутності укладеного договору постачання природного газу; інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством.

 Споживач має право:

 • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
 • на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
 • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 • інші права, передбачені Правилами та чинним законодавством.
 
Інформація для акціонерів

Графік роботи Центрів обслуговування та абонвідділів

Особистий кабінет до Ваших послуг Для споживачів природного газу Київської області працює інтернет-сервіс «Особистий кабінет» для макс...